Pearlov index jednotlivých antikoncepčných metód

Spoľahlivosť antikoncepčných metód sa vyjadruje tzv. Pearlovým indexom, ktorý udáva počet prípadov otehotnenia pripadajúcich na 100 žien užívajúcich danú antikoncepčnú metódu v priebehu jedného roka. 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najspoľahlivejšiu formu ochrany poskytuje hormonálna antikoncepcia a moderné metódy plánovania rodičovstva, kým najmenej spoľahlivé sú tzv. prirodzené metódy.
 

§
§§
§§
§
Hormonálna antikoncepcia    0,2
Spermicídne preparáty 2 – 10
Prezervatív 3 – 10
Vnútromaternicové teliesko 1 – 2
Pesar 2 – 15
Sterilizácia  0 – 0,5
Prerušovaná súlož 23
Kalendárna metóda neplodných dní  24
Metóda merania bazálnej teploty 24