Interrupcia (umelé prerušenie tehotenstva, potrat)

Interrupcia nie je metódou plánovaného rodičovstva!

Najväčšie riziko predstavuje pre dievčatá a mladé ženy, ktoré ešte nerodili. Ako každý lekársky zákrok nesie so sebou nebezpečenstvo zdravotných komplikácií, ktoré môžu mať za následok rizikový priebeh ďalších tehotenstiev, spontánny potrat, predčasný pôrod, prípadnú sterilitu, nehovoriac o možných psychických problémoch. Napriek tomu niektoré ženy zákrok podceňujú a namiesto vhodnej antikoncepcie podstúpia interrupciu aj niekoľkokrát.

Nie interrupcia, ale vhodná antikoncepcia je skutočným plánovaním rodičovstva.

Interrupcia je pre mnohých vážnou morálnou otázkou. Z hľadiska ľudskoprávnych a náboženských princípov existujú dva rozličné smery:

Pro life (za život)

Jeho stúpenci sú presvedčení, že ľudský život vzniká v okamihu počatia a práva ešte nenarodeného dieťaťa je potrebné chrániť. Postoj sa opiera o náboženské východiská, podľa ktorých život je dar od Boha a človek nemá právo ukončiť ho. Za jediný prijateľný spôsob obmedzenia času počatia sa považujú prirodzené metódy a použitie antikoncepcie podľa tohto smeru vedie k ľahkovážnemu sexuálnemu správaniu.

Pro choice (za možnosť voľby)

Hľadá sa kompromis medzi právom plodu (vo väčšine vyspelých krajín sa zabezpečí povolením interrupcie do prvých troch mesiacov tehotenstva) a právom ženy slobodne sa rozhodnúť o svojom tehotenstve. Podľa tohto hnutia má dieťa tiež právo narodiť sa ako chcené a milované. Rovnako sa presadzuje právo dvojíc na plánované rodičovstvo – slobodné a zodpovedné rozhodnutie o počte svojich detí a o časovom odstupe medzi nimi. Sexualita sa nezužuje len na reprodukčnú činnosť, ale chápe sa ako hodnota. Mať dieťa je považované za zodpovedné rozhodnutie a preto sa presadzuje myšlienka „od interrupcií k antikoncepcii“.

Na Slovensku, tak ako vo väčšine krajín EÚ je povolená interrupcia na žiadosť ženy v prvých 12 týždňoch tehotenstva, keď najčastejšie prichádza aj k samovoľným potratom.